AIKIDO

Principper & træning

Aikido’ens bevægelser er cirkulære og harmoniske. Bevægelserne udnytter modstanderens egen bevægelsesenergi og gør én i stand til at neutralisere en aggression uden at sætte kraft mod kraft. Princippet om at anvende et minimum af kraft sikrer effektiviteten selvom modstanderen er stærkere end én selv.

Vigtige elementer i træningen er afslappet parathed, balance, timing, afstandsbedømmelse og placering i forhold til angriberen. Aikido giver motion, styrke og fleksibilitet samt skærper ens evne til at afkode kropssprog og -holdning. Vi træner både med og uden trævåben og forbindelsen mellem disse to træningsformer er central i vores aikido.

 

Kampsport & selvforsvar

Træningen I Københavns Aikido Klub har ikke et egentlig kampperspektiv. Derimod træner vi vores tekniker som modreaktioner til for eksempel greb i kraven og slag mod kroppen eller ansigtet. Gentagende træning af teknikker imod sådanne angreb lærer os at håndtere denne form for stress på en afmålt og kontrolleret måde.

Målet er at blive i stand til at neutralisere en aggression ved hjælp af mindst muligt magt. Derfor er evnen til at afpasse intensitetsniveauet i træningen afhængigt af om man træner med en begynder eller øvet, en mand eller kvinde et meget vigtigt element og sikrer at træningen er en god oplevelse for alle. Der er ingen konkurrencer.

 

Aikidoens rødder

Aikido er en moderne Budo, som er udviklet fra de traditionelle japanske Budo-former af Morihei Ueshiba (1883-1969). Ueshiba trænede selv i sin ungdom under de store mestre i Japan og blev én af sin tids største Budo-udøvere. Han blev inspireret af Sokaku Takeda Sensei’s Daito Ryu Aiki-jutsu, som kom til at danne det tekniske grundlag for Aikido. Den anden store indflydelse på Ueshiba var Onisaburo Deguchi, som var det spirituelle overhoved for Omoto Kyo, en gruppe som praksiserede en form for Shintoisme, Japans ur-tro. Selv om Aikido er en af de nyeste budo-former, betragtes den ikke desto mindre som en af de mest traditionelle, selv i Japan.